U službi humanosti od 1878.

Partneri i donatori

Održana edukacija za moderatore programa zaštite od mina

 

Dana 4. travnja obilježen je Međunarodni dan svjesnosti o opasnosti od mina i pomoći u protuminskom djelovanju, a cijeli travanj posvećen je zaštiti od mina. Prevenciji stradavanja od mina Hrvatski Crveni križ posvećuje veliku pozornost i već godinama u sklopu tog programa provode se brojne akcije.

Od 2002. godine Hrvatski centar za razminiranje organizira akciju „Travanj – mjesec zaštite od mina“ kako bi se dolaskom proljeća i učestalog boravka građana u prirodi dodatno ukazalo na prijeteću opasnost od mina i eksplozivnih ostataka iz rata i spriječilo stradavanje civila. Cilj kampanje koju provodi HCR je senzibilizirati širu javnost na problem opasnosti od mina, od ekonomskog razvoja do stradavanja civila i stalne brige za žrtve uz podsjećanje stanovništva na odgovorno ponašanje, čemu se pridružuje i Hrvatski Crveni križ.

Kako bi, pored unaprijed planiranih aktivnosti tijekom travnja, ali i tijekom cijele godine, doprinijeli smanjenju stradavanja od mina i eksplozivnih ostataka iz rata prvenstveno među djecom i mladima, u subotu 9. travnja 2016. godine Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije organiziralo je edukaciju za moderatore preventivnih aktivnosti iz ovog područja. Na edukaciji su sudjelovali mladi iz gradskih i općinskih društava Osječko-baranjske županije koji će aktivnosti provoditi na području svoga djelovanja.

 

 

Predstavljeni rezultati rada osječkog Crvenog križa u 2015. - osječki Crveni križ po svojim impozantnim rezultatima jedno od najboljih društava u Hrvatskoj


U srijedu 6. travnja 2016. godine u Gradskom društvu Crvenog križa Osijek održana je press konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati rada osječkog Crvenog križa u 2015. godini te su najavljene aktivnosti planirane u 2016. godini.
Predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dr. med., naglasio je da je prošla godina protekla u znaku izbjegličke krize u kojoj je i osječki Crveni križ dao značajan doprinos u pomoći i zbrinjavanju izbjeglica te je posebno istaknuo važnost volontera u takvim situacijama, ali i njihovu važnu ulogu i u svim drugim programima koje Crveni križ provodi. Zamjenik župana Osječko-baranjske županije Dragan Vulin pohvalio je rad u 2015. godini te podsjetio na brojne zajedničke projekte Županije i Crvenog križa te istaknuo kako je upravo u trenucima migrantske krize osječki Crveni križ djelovao najspremnije te je taj ispit položio s odličnom ocjenom. Vulin je naglasio da osječki i županijski Crveni križ imaju punu potporu Osječko-baranjske županije. Zamjenik gradonačelnika, Denis Ambruš, aktivnosti osječkog Crvenog križa, kao primjerice osnivanje tvrtke CDP d.o.o. te kvalitetnu komunikaciju sa svim partnerima, istaknuo je kao primjer kvalitetnog rada koji je za svaku pohvalu.
Konferenciji su prisustvovali i predsjednik Hrvatskog Crvenog križa dr. Josip Jelić te Izvršni predsjednik Robert Markt koji su također pohvalili rad Crvenog križa u Osijeku, a uz brojne druge govornike, i sam predsjednik Jelić istaknuo je osječki Crveni križ jednim od najboljih društava u Hrvatskoj o čemu svjedoče impozantni rezultati rada i dobri partnerski odnosi. Dodao je i to da je osječki Crveni križ najbolji u suradnji s društvenom i sveučilišnom zajednicom te da uspješno radi i dio programa koje nema nitko u Republici Hrvatskoj.
Uz prezentiranje postignutih rezultata, ravnatelj Marko Đukić predstavio je i planove za 2016. godinu, stavljajući poseban naglasak na novi koncept programa Ljetne škole mladih, koja se ove godine po prvi put organizira na nov način, jedinstven u Hrvatskoj. Naime, u radu Ljetne škole sudjelovat će mladi članovi političkih stranaka za koje će se organizirati radionice o različitim temama, od komunikacije, preko suvremene političke scene u Hrvatskoj, razvoja civilnog društva u Hrvatskoj do ljudskih i manjinskih prava i sloboda. Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa podržao je inicijativu za održavanje novog koncepta ljetne škole s predstavnicima mladih političkih stranaka, navodeći kako Hrvatski Crveni križ može podržati politiku humanosti i solidarnosti, smatrajući to kvalitetnim doprinosom Crvenog križa politici.
Treba svakako istaknuti kako je na samom početku konferencije poznatom osječkom filantropu i dugogodišnjem volonteru i suradniku Crvenog križa, Marijanu Gubini, uručena Povelja o počasnom članstvu Gradskog društva Crvenog križa Osijek, što je još jedan dokaz odlične suradnje sa svim dionicima društva u korist zajednice i razvoja civilnog društva.

Martina Hećimović

 

 

Program javnog rada „Pomoć u kući“

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek i Hrvatski zavod za zapošljavanje su kroz program javnog rada za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici sufinancirano sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013.“  započeli provođenje programa „Pomoć u kući“.

Početak provedbe programa je 1. travnja 2016. godine na području grada Osijeka i općine Čepin, a kroz program je na sljedećih 6 mjeseci zaposleno ukupno 23 žene.

Program je namijenjen: 

• osobama starijim od 65 godina života (iznimno mlađim od 65 godina ako je riječ o osobama teško narušenog zdravstvenog stanja, kroničnim bolesnicima, teže pokretnim ili nepokretnim osobama)
• osobama smanjenih funkcionalnih sposobnosti
• starijim osobama koje žive same bez pomoći mlađih članova obitelji ili skrbnika u neposrednoj blizini (samačka staračka domaćinstva)
• osobama koje imaju nizak socioekonomski status
• osobama teže narušenog zdravstvenog stanja

Usluge koje će korisnicima biti ponuđene su prvenstveno održavanje čistoće stambenog prostora, pranje i glačanje rublja, razgovori i druženje u svrhu prevladavanja usamljenosti, pomoć pri obavljanju administrativnih i sličnih poslova, pomoć pri odlasku u nabavku,  pomoć u komunikaciji između korisnika i institucija društva.

Cilj je ovog programa  da se  korisniku omogući dobivanje pomoći u vlastitom domu, što je vrlo značajno s obzirom na činjenicu da treća životna dob neminovno donosi smanjenje tjelesnih i duševnih sposobnosti, povećava rizik od bolesti, invalidnosti i socijalne izoliranosti. Programom se nastoji stvoriti osjećaj zadovoljstva i sigurnosti kod starijih ljudi, smanjiti osjećaj nemoći i napuštenosti i na taj način poboljšati kvalitetu njihova života. Potreba za ovakvim vidom izvaninstitucionalne skrbi raste kako raste i socijalna osjetljivost društva.

 

Fotografije preuzete s: http://www.glas-slavonije.hr/

 

Darija Zubović

 

Održan osnovni stupanj edukacije volontera osječkog Crvenog križa

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek u srijedu 6.4.2016. za svoje mlade volontere organizirao je edukaciju na temu povijesti Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, temeljnih načela Pokreta, ženevskih konvencija, međunarodnog humanitarnog prava itd. Edukacija je provedena sukladno odredbi o edukaciji volontera iz Pravilnika o volontiranju Hrvatskog Crvenog križa koja upućuje organizatore volontiranja da za svoje volontere organiziraju edukaciju kroz dva stupnja: osnovni i specijalistički. Osnovni stupanj edukacije obavezan je za sve volontere, a sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela tj. znanja o Pokretu, načelima, međunarodnom humanitarnom pravu i Hrvatskom Crvenom križu te praktičnog dijela prve pomoći. U sklopu edukacije volonteri su upoznati i sa Zakonom o volonterstvu, Etičkim kodeksom volontera i Etičkim kodeksom Hrvatskog Crvenog križa.

 

Iva Vrebac

 


 

Početak projekta SUPERSENIORI – SUPERHEROJI

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek u suradnji s Maticom umirovljenika grada Osijeka započelo je s provedbom projekta SUPERSENIORI – SUPERHEROJI.

Na temelju provedenog javnog natječaja za financiranje projekata udruga koje doprinose povećanju kvalitete života osoba starije životne dobi „Superseniori“, koji su provele Zaklada „Zajednički put“ i „Slagalica – zaklada za razvoj lokalne zajednice“, projekt Gradskog društva Crvenog križa Osijek SUPERSENIORI-SUPERHEROJI predložen je za financiranje, te je sklopljen ugovor o financijskoj podršci projektu sa Zakladom „Zajednički put“ iz Zagreba.

Cilj projekta je smanjenje rizika ozljeđivanja osoba starije životne dobi u Osječko-baranjskoj županiji čime će se doprinijeti povećanju kvalitete njihova života. Projekt će se provoditi od 1. travnja do 30. rujna 2016. godine, a aktivnosti unutar projekta bit će usmjerene na povećanje informiranosti osoba starije životne dobi o rizicima i načinima prevencije ozljeđivanja u starijoj životnoj dobi, što će se provoditi kroz vršnjačku i međugeneracijsku podršku.

SAŽETAK PROJEKTA:

Kako bi se ostvarila navedena svrha kroz projekt će se izraditi program edukacije starijih osoba o načinima prepoznavanja rizika od ozljeđivanja, načinima prevencije ozljeđivanja u starijoj životnoj dobi i vještinama prve pomoći.  Izrađeni program na info danu u organizaciji Matice umirovljenika Osijek predstavit će se članovima Matice umirovljenika te će se odabrati najmanje 10 osoba koji će sudjelovati u edukaciji o programu prevencije ozljeđivanja starijih osoba. Edukacija će biti održana u 5 modula u trajanju od ukupno 20 sati, a završetkom edukacije, sudionici će biti osposobljeni za pružanje vršnjačke podrške starijim osobama u prevenciji ozljeđivanja. U praktični dio edukacije bit će uključeno najmanje 10 osoba mlađe životne dobi, volontera Crvenog križa, koji će sudionicima pomoći u svladavanju praktičnog znanja iz područja pružanja prve pomoći, a u cilju međugeneracijske podrške starijim osobama i stjecanja samopouzdanja mladih za proaktivno sudjelovanje u radu sa starijima. Kako bi se osiguralo provođenje usmjerenih aktivnosti organizirat će se najmanje 4 pilot radionice za voditelje podružnica Matice i druge članove, za ukupno najmanje 50 osoba. Radionice će zajednički provesti educirane starije osobe s volonterima Crvenog križa. Završna aktivnost projekta odnosi se na sudjelovanje ciljane skupine i mladih volontera u organizaciji javne manifestacije obilježavanja Svjetskog dana prve pomoći na kojoj će se zajednički prezentirati rezultati projekta i dodatno utjecati na podizanje razine svijesti stanovništva o nužnostima informiranja o načinima suzbijanja rizika od ozljeđivanja u osoba starije životne dobi. Tijekom projekta bit će tiskana i interaktivna brošura koja će se distribuirati ciljanoj skupini, na kojoj su informacije o očuvanju zdravlja osoba starije životne dobi, a postoji mogućnost dodatnog upisivanja važnih telefonskih brojeva te će biti osmišljen i zidni kalendar sa savjetima o prevladavanju potencijalnih rizika ozljeđivanja u godišnjem dobu.

ZAŠTO JE POTREBNO PROVODITI OVAKVU VRSTU AKTIVNOSTI?

Naime, činjenica je da starije osobe spadaju u ranjivu skupinu i izloženije su negativnim utjecajima okoline u kojoj žive, pa im je potrebno osigurati dodatnu zaštitu, osobito jer je poznato da proces starenja sa sobom donosi regresivne promjene psihofizičkih funkcija. Naime, starije stanovništvo suočava se s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i fizičkoj pokretnosti, a podatci Državnog Zavoda za statistiku pokazuju da udio osoba s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti raste s kronološkom dobi, pa je tako udio onih koji imaju teškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti u staroj dobnoj skupini, čak 67,93%. Rezultati gerontoloških analiza potvrđuju kako su ozljede, osobito one nastale upravo zbog poteškoća u kretanju i obavljanju svakodnevnih aktivnosti, česte upravo u starijoj životnoj dobi. Rizični čimbenici za nastanak padova u starijoj dobi su mnogobrojni: dob, spol, poremećaj ravnoteže, oslabljen vid i sluh, bolesti koštanog, mišićnog i živčanog sustava te druge kronične bolesti. Povećanom riziku od padova pridonosi nedovoljna tjelesna aktivnost, nepravilna prehrana, konzumacija alkohola i uzimanje pojedinih lijekova. Veliku ulogu u pojavnosti padova imaju okolišni čimbenici poput neravnih, strmih i skliskih površina. (HZJZ). Ozljede uzrokovane padovima još su fatalnije ukoliko je riječ o osobama starije životne dobi koje žive same zbog nepoznavanja postupaka prve pomoći i nepravovremenih reakcija. Najveći udio samačkih kućanstava ima stara dobna skupina, čak 30,9%. Zabrinjavajući navedeni podatci, kao i stalna tendencija porasta udjela osoba starijih od 65 godina u ukupnoj populaciji stanovništva Hrvatske, a time i Osječko-baranjske županije nameće potrebu drugačije politike socijalne i zdravstvene zaštite te društvene brige prema ovoj skupini stanovništva. Ta politika neminovno zahtijeva i veće uključivanje starijih osoba u društvo i nezavisno življenje što je moguće dulje. Navedeni poražavajući podatci ukazuju na potrebu usmjeravanja preventivnih akcija na sprječavanje padova i ozljeđivanja uzrokovanim padovima i rizicima koje donosi starija životna dob te na pružanje vršnjačke i međugeneracijske podrške starijim osobama, osobito iz samačkih kućanstava.

Upravo provedbom aktivnosti ovog projekta pomoći će se u smanjivanju broja padova kod starijih osoba, a na taj način i prevenirati teška ozljeđivanja, invalidnost ili mortalitet uzrokovan posljedicama padova kod starijih osoba na području Osječko-baranjske županije. 

Martina Hećimović

 

Podijeli

FacebookTwitterLinkedinRSS Feed

Facebook

 

Projekti