U službi humanosti od 1878.

Partneri i donatori

ZAVRŠETAK EDUKACIJE ZA OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI U SKLOPU PROJEKTA SUPERSENIORI-SUPERHEROJI

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek u suradnji s Maticom umirovljenika grada Osijeka provodi projekt SUPERSENIORI – SUPERHEROJI namijenjen osobama starije životne dobi. Projekt se provodi u trajanju od 1.4.2016. do 30.9.2016. godine, a financiran je sredstvima Zaklade Zajednički put.
U prvoj fazi projekta izrađen je edukacijski program međugeneracijskog učenja od 5 modula za rad s osobama starije životne dobi na temu prevencije ozljeđivanja u starijoj životnoj dobi, a potom je uslijedila edukacija koja je provedena u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Osijek tijekom lipnja i srpnja.
Kroz edukaciju su članovi Matice umirovljenika Grada Osijeka educirani o osnovnim postupcima pružanja prve pomoći, sprječavanju rizika od padova, organiziranju svog životnog prostora za sigurniji boravak, načinima prevencije najčešćih zdravstvenih poteškoća, a u prenošenje znanja i praktičnih vještina uključili su se i mladi volonteri Gradskog društva Crvenog križa Osijek u cilju međugeneracijske podrške i suradnje.
Sudjelovanje na edukaciji osoba starije životne dobi utjecalo je na povećanje njihovih kompetencija za prenošenje znanja o prevenciji ozljeđivanja osoba starije životne dobi i pružanje vršnjačke podrške, što će imati dugoročni učinak na razvoj njihova potencijala za aktivno uključivanje u društvo i sprječavanje njihove socijalne isključenosti. Odabranim metodama rada, cilj je bio potaknuti starije osobe na savjesno i odgovorno ponašanje, s ciljem spašavanja života i smanjenja posljedica od invaliditeta zbog iznenadnih bolesti i ozljeda. Educiranjem volontera starije životne dobi koji su aktivni članovi Matice umirovljenika grada Osijeka povećat će se broj vršnjačkih edukatora i pružatelja podrške starijim osobama u zajednici. Time je ojačana volonterska struktura Gradskog društva Crvenog križa Osijek i Matice umirovljenika grada Osijeka i povećana mogućnost češćeg i kontinuiranog informiranja i educiranja većeg broja starijih osoba na području Osječko-baranjske županije.
Mladi volonteri Gradskog društva Crvenog križa Osijek, koji su u sklopu edukacije bili uključeni kao „mentori juniori“, s ciljem prenošenja svojih iskustava i znanja u praktičnoj primjeni postupaka prve pomoći, uključeni su u projektne aktivnosti kako bi, između ostalog, stekli dodatnu motivaciju za uključivanje u volonterski rad sa starijim osobama što će dugoročno utjecati na jačanje njihove proaktivnosti i inicijative za preuzimanje važne uloge u društvu kako bi društvo u cjelini (uključujući i mlade) imalo korist od njihovog doprinosa, ideja i energije. Na ovaj način, razvili smo jedan novi program za uključivanje osoba mlađe životne dobi u volonterski rad sa starijim osobama.
Dugoročno gledano ovaj će projekt imati utjecaja i na krajnje korisnike, obitelji samih korisnika i širu zajednicu na način da će pridonijeti podizanju kvalitete života starijih osoba. Naime, očuvanje zdravlja starijih osoba posljedično će dovesti do zdravijeg i zadovoljnijeg i financijski manje opterećenog stanovništva zbog smanjenog broja ozlijeđenih osoba kao posljedice rizika kod starenja.

ZAŠTO JE POTREBNO PROVODITI OVAKVU VRSTU AKTIVNOSTI?
Naime, činjenica je da starije osobe spadaju u ranjivu skupinu i izloženije su negativnim utjecajima okoline u kojoj žive, pa im je potrebno osigurati dodatnu zaštitu, osobito jer je poznato da proces starenja sa sobom donosi regresivne promjene psihofizičkih funkcija. Naime, starije stanovništvo suočava se s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i fizičkoj pokretnosti, a podatci Državnog Zavoda za statistiku pokazuju da udio osoba s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti raste s kronološkom dobi, pa je tako udio onih koji imaju teškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti u staroj dobnoj skupini, čak 67,93%. Rezultati gerontoloških analiza potvrđuju kako su ozljede, osobito one nastale upravo zbog poteškoća u kretanju i obavljanju svakodnevnih aktivnosti, česte upravo u starijoj životnoj dobi. Rizični čimbenici za nastanak padova u starijoj dobi su mnogobrojni: dob, spol, poremećaj ravnoteže, oslabljen vid i sluh, bolesti koštanog, mišićnog i živčanog sustava te druge kronične bolesti. Povećanom riziku od padova pridonosi nedovoljna tjelesna aktivnost, nepravilna prehrana, konzumacija alkohola i uzimanje pojedinih lijekova. Veliku ulogu u pojavnosti padova imaju okolišni čimbenici poput neravnih, strmih i skliskih površina. (HZJZ). Ozljede uzrokovane padovima još su fatalnije ukoliko je riječ o osobama starije životne dobi koje žive same zbog nepoznavanja postupaka prve pomoći i nepravovremenih reakcija. Najveći udio samačkih kućanstava ima stara dobna skupina, čak 30,9%. Zabrinjavajući navedeni podatci, kao i stalna tendencija porasta udjela osoba starijih od 65 godina u ukupnoj populaciji stanovništva Hrvatske, a time i Osječko-baranjske županije nameće potrebu drugačije politike socijalne i zdravstvene zaštite te društvene brige prema ovoj skupini stanovništva. Ta politika neminovno zahtijeva i veće uključivanje starijih osoba u društvo i nezavisno življenje što je moguće dulje. Navedeni poražavajući podatci ukazuju na potrebu usmjeravanja preventivnih akcija na sprječavanje padova i ozljeđivanja uzrokovanim padovima i rizicima koje donosi starija životna dob te na pružanje vršnjačke i međugeneracijske podrške starijim osobama, osobito iz samačkih kućanstava.
Na taj način pomoći će se u smanjivanju broja padova kod starijih osoba i prevenirati teška ozljeđivanja, invalidnost ili mortalitet uzrokovan posljedicama padova kod starijih osoba na području Osječko-baranjske županije.

"Hrvatska volontira 2016."

S veseljem vam predstavljamo Izvještaj s provedene manifestacije "Hrvatska volontira 2016." tijekom koje je, u razdoblju od 16. do 21. svibnja 2016. volontiralo 3.699 volontera, na 275 različitih volonterskih aktivnosti, u 60 gradova diljem Hrvatske, kod 171 organizatora volontiranja, koji su uložili čak 18.250 svojih volonterskih sati. Kao i svih prijašnjih godina, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek se i ove godine uključilo u manifestaciju "Hrvatska volontira".

Pogledajte i dokumentarni film s ovogodišnje manifestacije "Hrvatska volontira"

>

&amp

 

VOLONITIAM, MIJENJAM SVIJET

PROJEKT „SUPERSENIORI-SUPERHEROJI“ - ODRŽAVANJE INFO DANA U MATICI UMIROVLJENIKA

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek u suradnji s Maticom umirovljenika grada Osijeka provodi projekt SUPERSENIORI – SUPERHEROJI namijenjen osobama starije životne dobi. U sklopu projekta izrađen je edukacijski program međugeneracijskog učenja od 5 modula za rad s osobama starije životne dobi na temu prevencije ozljeđivanja osoba starije životne dobi.
Pozivamo vas na info dan namijenjen članovima Matice umirovljenika i drugim sugrađanima starije životne dobi koji će se održati 31.5.2016. godine u prostorijama Matice umirovljenika (Reissnerova 48 Osijek) u 10.00 sati.
Riječ je o predstavljanju programa edukacije koju u sklopu projekta Superseniori-superheroji provode zajednički Matica umirovljenika i Gradsko društvo Crvenog križa Osijek. Na info danu će se osobama starije životne dobi predstaviti način na koji se mogu uključiti u edukaciju o prvoj pomoći, sprječavanju rizika od padova, organiziranju svog životnog prostora za sigurniji boravak i sl., a edukacija će se održati tijekom lipnja i srpnja 2016. godine.

ZAŠTO JE POTREBNO PROVODITI OVAKVU VRSTU AKTIVNOSTI?
Naime, činjenica je da starije osobe spadaju u ranjivu skupinu i izloženije su negativnim utjecajima okoline u kojoj žive, pa im je potrebno osigurati dodatnu zaštitu, osobito jer je poznato da proces starenja sa sobom donosi regresivne promjene psihofizičkih funkcija. Naime, starije stanovništvo suočava se s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i fizičkoj pokretnosti, a podatci Državnog Zavoda za statistiku pokazuju da udio osoba s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti raste s kronološkom dobi, pa je tako udio onih koji imaju teškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti u staroj dobnoj skupini, čak 67,93%. Rezultati gerontoloških analiza potvrđuju kako su ozljede, osobito one nastale upravo zbog poteškoća u kretanju i obavljanju svakodnevnih aktivnosti, česte upravo u starijoj životnoj dobi. Rizični čimbenici za nastanak padova u starijoj dobi su mnogobrojni: dob, spol, poremećaj ravnoteže, oslabljen vid i sluh, bolesti koštanog, mišićnog i živčanog sustava te druge kronične bolesti. Povećanom riziku od padova pridonosi nedovoljna tjelesna aktivnost, nepravilna prehrana, konzumacija alkohola i uzimanje pojedinih lijekova. Veliku ulogu u pojavnosti padova imaju okolišni čimbenici poput neravnih, strmih i skliskih površina. (HZJZ). Ozljede uzrokovane padovima još su fatalnije ukoliko je riječ o osobama starije životne dobi koje žive same zbog nepoznavanja postupaka prve pomoći i nepravovremenih reakcija. Najveći udio samačkih kućanstava ima stara dobna skupina, čak 30,9%. Zabrinjavajući navedeni podatci, kao i stalna tendencija porasta udjela osoba starijih od 65 godina u ukupnoj populaciji stanovništva Hrvatske, a time i Osječko-baranjske županije nameće potrebu drugačije politike socijalne i zdravstvene zaštite te društvene brige prema ovoj skupini stanovništva. Ta politika neminovno zahtijeva i veće uključivanje starijih osoba u društvo i nezavisno življenje što je moguće dulje. Navedeni poražavajući podatci ukazuju na potrebu usmjeravanja preventivnih akcija na sprječavanje padova i ozljeđivanja uzrokovanim padovima i rizicima koje donosi starija životna dob te na pružanje vršnjačke i međugeneracijske podrške starijim osobama, osobito iz samačkih kućanstava.
Upravo provedbom aktivnosti ovog projekta pomoći će se u smanjivanju broja padova kod starijih osoba, a na taj način i prevenirati teška ozljeđivanja, invalidnost ili mortalitet uzrokovan posljedicama padova kod starijih osoba na području Osječko-baranjske županije.

PROJEKT „SUPERSENIORI-SUPERHEROJI“ – održan info dan u Matici umirovljenika


Gradsko društvo Crvenog križa Osijek u suradnji s Maticom umirovljenika grada Osijeka provodi projekt SUPERSENIORI – SUPERHEROJI namijenjen osobama starije životne dobi. U sklopu projekta izrađen je edukacijski program međugeneracijskog učenja od 5 modula za rad s osobama starije životne dobi na temu prevencije ozljeđivanja osoba starije životne dobi.
U utorak, 31.5.2016. u sklopu projekta Superseniori-superheroji održan je info dan za članove Matice umirovljenika pod nazivom „PREVENCIJA OZLJEĐIVANJA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI“. Bilo je riječ o predstavljanju programa edukacije koju u sklopu projekta provode zajednički Matica umirovljenika i Gradsko društvo Crvenog križa Osijek. Na info danu članove Matice umirovljenika Osijek informirali smo o načinima na koji se mogu uključiti u edukaciju o prvoj pomoći, sprječavanju rizika od padova, organiziranju svog životnog prostora za sigurniji boravak i sl.
Pozivamo osobe treće životne dobi, ukoliko se žele pridružiti edukaciji, da se prvi modul edukacije održava u utorak 7. lipnja 2016. s početkom u 8.30 u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Osijek (Šetalište Petra Preradovića 6).

Martina Hećimović

Tjedan Crvenog križa, 8.-15. svibnja

Tjedan je Crvenog križa! Kao i svake godine, brojni volonteri i djelatnici posebno obilježavaju ovaj tjedan koji počinje 8. svibnja, Svjetskim danom Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te rođendanom osnivača Henryja Dunanta, a završava 15. svibnja. Već tradicionalno, društva Crvenog križa diljem svijeta u ovome tjednu intenziviraju svoje aktivnosti te žele ukazati sveukupnom građanstvu na djelatnost ove najveće humanitarne organizacije koja je od povijesti do danas odigrala ključnu ulogu u sprječavanju ljudske patnje, promociji zdravog načina života, djelovanju u prirodnim i tehnološkim katastrofama, razvoju civilnog društva, radu s mladima, promicanju humanih vrijednosti i načela humanosti kao misli vodilje milijuna ljudi uključenih u rad Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.
Mladi osječkog Crvenog križa također su u bili vrlo aktivni pa su tako u ovome tjednu prove sljedeće aktivnosti:
• Akcija dobrovoljnog darivanja krvi, mjerenje šećera i tlaka i savjetovalište o prevenciji pretilosti i zdravom načinu života u Trgovačkom centru Portanova, Osijek
• Pripreme ekipa za natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa
• Otvorenje projekta Položi i vozi udruge Auxilium
• Sudjelovanje na obilježavanju Svetskog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca mladih GDCK Našice i pomoć u podizanju šatora, maloj školi prve pomoći, promociji programa Set2go
• Postavljanje zastava Hrvatskog Crvenog križa na važnim mjestima u gradu Osijeku
• Dvije radionice prevencije trgovanja ljudima za učenike Obrtničke škole Osijek
• Radionica prve pomoći za učenike OŠ Dalj
• Radionica prve pomoći za učenike Centra za odgoj i obrazovanje Ivan Štark
• Dežurstvo na finalnoj utakmici Kupa Hrvatske na Gradskom vrtu
Kao vrhunac tjedna, mladi osječkog Crvenog križa, ekipa podmlatka iz OŠ Dobriše Cesarića te ekipa mladih iz III. Gimnazije, Osijek, u subotu 14.5. natjecat će se na 20. državnom natjecanju mladih Hrvatskog Crvenog križa. Sretno ekipama!

Iva Vrebac


 

Podijeli

FacebookTwitterLinkedinRSS Feed

Facebook

 

Projekti